ПЛАН  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ

План методичної роботи Горицького ліцею

на 2018-2019 навчальний рік

з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка

про

виконання,

 

1

Організувати науково-теоретичну та методичну роботу педагогічного колективу. Видати наказ про організацію методичної роботи у 2018/2019 навчальному році.

 

до 15.09.2018

Романчук В.Р.

Пігольчук Л.В.

наказ

 

2

Організувати роботу педагогічної ради (за окремим планом).

 

до 05.09.2016

Пігольчук Л.В.

план

 

3

Організувати роботу методичних обєднань :

·вихователів ДНЗ, вчителів  початкових класів;

·вчителів суспільно –гуманітарного циклу;

·природничо –математичного циклу ;

·класних керівників, класоводів .

Затвердити плани роботи методичних обєднань.

до 15.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

Пігольчук Л.В.

плани

 

4

Продовжити вивчення Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, « Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції Нової Української школи, Державних стандартів, державних програм, законодавчих актів Президента України, Уряду, Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, відділу освіти, молоді та спорту , культури та туризму Берездівської сільської ради

протягом року

Романчук В.Р.

наради

 

5

Провести діагностування педагогічних працівників.

до 15.09.2018

Пігольчук Л.В.

діагностичні карти

 

6

Організувати підготовку навчальних кабінетів до нового навчального року. Постійно поповнювати навчально-методичну базу навчальних кабінетів.

серпень,

протягом року

 

завідувачі кабінетами

паспорти кабінетів

 

7

Організувати постійне співробітництво із шкільною бібліотекою                           з метою ознайомлення з новою методичною літературою                              та новинками періодичних видань

протягом року

 

інформація

 

8

Організувати роботу Школи молодого вчителя

Протягом року

Пігольчук Л.В.

План

 

9

Розпочати  роботу щодо створення Банку педагогічних ідей “Перлини професійної майстерності” педагогів.

протягом року

Пігольчук Л.В.

каталог

 

10

Організувати роботу педагогічної ради щодо виявлення, узагальнення і впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду вихователів, вчителів.

вересень

протягом року

Пігольчук Л.В.

 

інформація

 

11

З метою сприяння зміцненню якісного складу педагогічних кадрів:

·створити необхідні умови для творчого професійного зростання кожного вчителя, вихователя;

·забезпечити викладання базових дисциплін тільки основними співробітниками;

·використовувати можливості атестації педкадрів для стимулювання творчого професійного зростання педагога;

·при доборі і розміщенні кадрів ураховувати кваліфікаційні розряди  і педагогічні звання педагогів;

·організовувати наставництво, щоб досвідчені педагоги працювали  в одній системі з молодими.

протягом року

Романчук В.Р.

Пігольчук Л.В.

 

 

12

З метою підвищення кваліфікації й професійної майстерності вчителів , вихователів  забезпечити безперервну освіту педкадрів, для чого:

·  довести до відома педагогів  науково-методичний план проведення семінарів та курсів ХОІППО;

·  скласти розклад з можливим наданням методичного дня вчителям  з метою відвідування семінарів та курсів;

·  стимулювати роботу вчителів, вихователів з проведення відкритих уроків, занять,  участь в семінарах, конференціях;

·  забезпечити вчителів методичною літературою.

 

 

до 02.09.2018

 

до 02.09.2018

 

протягом року

 

 

 

Пгольчук Л.В.

 

 

План-

графік

 

13

Організувати роботу семінарів - практикумів ( за окремим планом)

 

протягом року

Пігольчук Л.В.

план

рекомендації

 

14

Провести педагогічні читання для вчителів, вихователів

протягом року

Пігольчук Л.В.

план

рекомендації

 

15

Організувати проведення методичних оперативних нарад:

·огляд методичної літератури для допомоги вчителям, вихователям , які працюють за новими програмами (ДНЗ, 1,5, 10 класи) та підручниками

·інновації в педагогіці, психології (огляд методичних журналів);

·адреси передового досвіду вчителів-предметників, вихователів;

·психологічні основи уроку, заняття, схеми аналізу та самоаналізу уроку, заняття;

·огляд методичної періодичної преси (умови оптимізації індиві-дуального підходу під час роботи з учнями, що навчаються                       на початковому рівні);

·джереласкарбничкипередового досвіду (шляхи зниження навчального навантаження дітей);

·аналіз нових надходжень до шкільної бібліотеки;

·огляд методичних матеріалів (слово вчителя, вихователя в навчально-виховному процесі).

 

 

 

 

вересень

 

жовтень

листопад

грудень

лютий

 

 

 

березень

 

квітень

травень

 

Пігольчук Л.В.

Бондарчук Г.І.

 

 

матеріали

рекомендації

 

16

Оформити виставку  «Передовий педагогічний досвід»

протягом року

Пігольчук Л.В..

 

виставка

 

 

17

Провести атестацію педагогічних працівників

До 10.04.19

Атест. комісія

протоколи

 

18

Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності кожного педагога.

 

вересень

педагоги,

керівники м/о

інформація

відомості

 

19

Взяти участь всім вчителям, вихователям НВК у проведенні районних семінарів для вчителів-предметників, вихователів..

 

протягом

року

       Вихователь,       вчителі,

керівники м/о

розпоряд-

ження

 

20

Провести предметно-методичні тижні вчителів-предметників, вихователя ДНЗ

протягом року

(за окремим планом)

Вихователь,

вчителі,

керівники методичних

обєднань

 

наказ,

матеріали тижнів

 

21

Активізувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми. Систематично і послідовно працювати над підготовкою учнів                  до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня.

 

протягом року

вчителі,

керівники м/о

інформація

наказ

 

22

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі  “Учитель року – 2019”,

 

вересень,

жовтень –

грудень

Романчук В.Р.

Пігольчук Л.В.

наказ

 

23

Здійснювати підготовку й забезпечити активну участь педагогів НВК  у конференціях педагогічних працівників.

 

серпень,

січень,

Романчук В.Р.

Пігольчук Л.В.

розпорядження

 

24

Взяти активну участь в обласному ярмарку педагогічних ідей та технологій. Підготувати методичні збірники з досвіду роботи педагогів НВК. Провести шкільну виставку педагогічних ідей та технологій педагогів НВК.

вересень – березень

грудень

Романчук В.Р.

Пігольчук Л.В.

розпорядження

 

25

Роботу з етичної та загальнокультурної підготовки педагогів здійснювати спільно з профспілковим комітетом, використовуючи широкі можливості (театри, музеї, бібліотеки).

протягом року

Романчук В.Р.

Бондарчук Т.І.

план

 

26

Організувати роботу педагогів  до участі в районній,  обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій.

вересень – березень

Пігольчук Л.В.

інформації

 

27

Поновити Банк обдарованих учнів.

протягом року

Пігольчук Л.В.

банк,

наказ

 

28

Узагальнити науково-методичну роботу педагогічного колективуліцею  за рік:

·  скласти звіт про організацію методичної роботи у 2018/2019 навчальний рік;

·  видати наказ про підсумки методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік.

до 20.05.2019

Пігольчук Л.В.

наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи з обдарованими дітьми.docx
Microsoft Word Document 17.2 KB
Структура методичної роботи.docx
Microsoft Word Document 16.2 KB
Програма реалізації принципу наступності
Microsoft Word Document 26.6 KB
Впровадж. Державного стандарту початково
Microsoft Power Point Presentation 9.5 MB