На допомогу класним керівникам.doc
Microsoft Word Document 1.5 MB
Концепція патріотичного виховання
концепц патр. вихов..doc
Microsoft Word Document 114.0 KB
правов. порадник для учн..doc
Microsoft Word Document 89.5 KB
Програма Основні оріє. вихов. 1-11 кл..d
Microsoft Word Document 875.5 KB
Збірка таблиць соціального паспорту
Таблиці соц паспорту.doc
Microsoft Word Document 55.0 KB

Основні завдання профорієнтаційної роботи:

 

vПоглиблене вивчення навчальних  і спеціальних предметів, до яких  виявляється стійкий інтерес та  здібності.

 

vЗосередженняуваги наформуванні  професійно важливих якостей,  необхіднихдо обраного виду про­фесійної діяльності. 

 

vЗдійснення контролю, корекції  професійних планів, виявлення  ступеня їхньої обгрунтованості.

 

vОкреслення шляхів до самопід­готовки до майбутньої професії,  способів самодіагностики, оцінка  результатів досягнень.  Формування основ для соціально-професійної адаптації: розвиток  норм, ціннісних орієнтацій, моти­вів вибору професії, професійної  спрямованості.

 

vФормування професійних інтересів.

 

vФорма профорієнтаційної роботи—спо­сіб організації взаємодії вчителя і учня, що вирішує проблему професійного самовизначення. Вони залежать від складу і кількості осіб, місця прове­дення, тривалості роботи.

 

Методи профорієнтаційної роботи — способи спільної діяльності педагога і учнів, які забезпечують підготовку школярів до професійного самови­значення.