Кадровий склад закладу освіти

Горицький ліцей  здійснює освітню діяльність  за рівнем повної загальної середньої  освіти за філологічним напрямом,  профіль «Українська  філологія ».

Для вирішення освітніх завдань  та забезпечення розвитку  в ліцеї сформувалась   дружна, творча, ініціативна команда. Вчителі,  які працюють  – це люди з високими  моральними якостями,  які мають  відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної  підготовки, здійснюючи педагогічну  діяльність забезпечують  результативність   та  якість   своєї   роботи.

Кадровий   паспорт 2018- 2019 н.р.

1. Освітній  рівень  педагогічних працівників

Всіх вчителів - 20 

Вища освіта -20

2. Кваліфікаційні  категорії

Спеціаліст вищої категорії   - 7

Спеціаліст І категорії            - 11

Спеціаліст ІІ категорії           - 1

Спеціаліст                              - 1

3. Педагогічні звання та нагороди        

Старший   вчитель                 - 1

4. Педагогічний стаж

До 3-х років                 -  

Від 3-х до 10 років      -  3

Від  10  до 20 років     -  8

Більше  20 років          - 9

5. Кількість вчителів, які мають :

Основну роботу            - 20

6. Віковий склад

До 20 років  -               -  -

1.    Від 20 до 30 років       -  2

Від 30 до 55 років       -  14

Більше 55 років           -  4

8. Працюючі  вчителі-пенсіонери  - 4

9. Педагоги – випускники школи  - 9

10. Допоміжний та обслуговуючий персонал -15